ZGRP Związek Gmin Regionu Płockiego
Powiat: Płock, Województwo: MAZOWIECKIE
Zglenickiego 42, 09-411 Płock

Generator formularzy przelewów/wpłat

Poniżej została udostępniona możliwość wypełnienia formularzy przelewów/wpłat w postaci elektronicznej. Dane w formularzach dotyczą deklaracji złożonych dla poszczególnych nieruchomości. Dokumenty te po odpowiednim wypełnieniu przez użytkownika mogą zostać zapisane lub wydrukowane w celu rozliczenia się ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego z tytułu opłat za gospodarowania odpadami nieruchomości.
Wypełnienie formularzy przelewów/wpłat (bez wykorzystania numeru i danych zawartych w wypełnionej deklaracji).
Wypełnienie formularzy przelewów/wpłat (z wykorzystania numeru i danych zawartych w wypełnionej deklaracji).
ZGRP Związek Gmin Regionu Płockiego
Zglenickiego 42, 09-411 Płock

Telefon: 24 3660300 Fax: 24 3660300
E-mail: zgrp@zgrp.pl
http://www.zgrp.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
http://zgrp.bip.org.pl
Właścicielem systemu jest firma - RAD Sp. z o.o.
tel: (22) 245 24 72
E- mail: sekretariat@radspzoo.pl